چاپ

چاپ بخش از صنعت تبلیغات و درواقع برای ایجاد آگاهی نسبت به برند در بازار ابزاری بی‌رقیب است، برای جایگاه و  ارزش برند کاربردهای فراوانی دارد، برای ارتباط گسترده با مخاطب هدف هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.  اثربخشی در حوزه تبلیغات چاپی اصولاً دارای تأخیر زمانی بیشتری است، که البته این تأخیر ارزش خودش را دارد، چراکه عمر مفید این تبلیغات از تبلیغات دیجیتال به‌مراتب بیشتر بوده و باگذشت زمان تعداد مخاطبین و خواننده‌های آن بیشتر می‌شوند.
برای محاسبه و اثبات نرخ بازگشت سرمایه تبلیغات چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، اما هیچ‌یک از آن‌ها همانند حوزه دیجیتال به‌صورت آنی میسر نمی‌شود، چراکه این حوزه محصولی فیزیکی دارد، برای وارد شدن آن به منزل مخاطب نیاز به گذشت زمان مشخصی وجود دارد، مدت‌زمان باقی ماندن آن در منزل بیشتر است و درنتیجه احساس و برداشت‌های مختلفی نسبت به آن وجود دارد و همچنین در طی مثلاً دو هفته پیوسته بیننده‌های آن افزایش می‌یابد و این موضوع به‌شدت بر نرخ موردنظر تأثیرگذار است.